اکثر دانشجویان در صدد هستند که پس از انجام پایان نامه ، تمامی و یا بخشی از کار خود را بصورت یک مقاله در مجلات معتبر خارجی که اختصارا ISI نام دارند به چاپ برسانند . اما خیل عظیمی از دانشجویان در نگارش مقاله و یافتن جورنال مناسب با مشکل موجه می شوند . برخی از موارد نیز مشاهده شده است که به دلیل بی تجربگی دانشجو در نگارش مقاله ، سریعا جواب رد مقاله از سوی ویراستارهای جورنال اعلام شده است . کارشناسان مجرب و خبره ی ” دانشجویان برتر شریف  ” در چنین مواردی همراه شما هستند تا از مرحله ی نگاش علمی و اصولی مقاله تا یافتن مجله ی مناسب و در نهایت برطرف کردن مشکلات کوچک احتمالی که از سمت ویراستارهای جورنال اعلام می شود شما را یاری کنند . تجربه ی کارشناسان اثبات کرده که نه تنها یک مقاله که حاصل چند سال فعالیت علمی شبانه روزی دانشجویان عزیز است می تواند با نگارش اصولی به راحتی به چاپ برسد ، بلکه می تواند در جورنال های بهتر و معتبرتری ظرف مدت زمان کمتری چاپ شود .

مشاوره و نگارش مقاله آی اس ای ( ISI )

مشاوره و نگارش مقاله آی اس ای ( ISI )