معرفی و انجام پروژه های برق قدرت

قبلا در پست انجام پروژه های دانشجویی برق درباره رشته مهندسی برق به صورت کامل توضیحاتی ارائه گردید و همچنین گرایش های آن در مقطع کارشناسی ارشد نیز معرفی شد . اما در این پست سعی ما بر این است تا با قرار دادن یک لیست کامل انواع پروژه های دانشجویی رشته برق را خدمت شما کاربران گرامی تقدیم نماییم .

پروژه های شاخه­ ی الکترونیک قدرت :

1-شبیه­ سازی و طراحی مزارع بادی مبتنی بر یکسوساز و اینورتر

2-شبیه­ سازی و طراحی مبدل یکسوساز شش پاسه ، دوازده پالسه و چهل و هشت پالسه

3-شبیه سازی و طراحی سیستم اندازه­گیر فرکانس در سیستم قدرت

4-شبیه راکتور کنترل شده با تریستور (ادوات facts) به منظور جبران توان راکتیو سیستم قدرت

5- طراحی و شبیه­سازی دور موتور بهنیه ی موتور DC مبتنی بر مبدل­های هیبریدی

6-شبیه سازی و طراحی و ساخت اینورتر سه فاز مبتنی بر مدولاسیون فضای برداری

7- شبیه سازی و طراحی و ساخت اینورتر تک فاز مبتنی بر مدولاسیون سینوسی عرض پالس

8- شبیه سازی و طراحی و ساخت مبدل BUCK ، BOOST و BUCK BOOST و طراحی سیستم کنترلی

9-را­ه ­اندازی بهینه ی موتور DC با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی

10- شبیه سازی و بررسی مبدل­ های الکترونیک قدرت در عملکردهای پیوسته و ناپیوسته

11- شبیه سازی سیستم تولید پالس در سیستم قدرت

12- آنالیز فوریه در سیستم قدرت

13-طراحی ، شبیه سازی و ساخت یکسوساز تریستوری در سیستم قدرت

14- الگوریتم بهینه سازی ژنتیک در الکترونیک قدرت

15- الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در الکترونیک قدرت

16-الگوریتم بهینه سازی انفجار بزرگ و فروپاشی بزرگ در الکترونیک قدرت

17-الگوریتم بهینه سازی انفجار بزرگ و فروپاشی بزرگ ترکیبی در الکترونیک قدرت

18-الگوریتم بهینه سازی SOAدر الکترونیک قدرت

19-الگوریتم بهینه سازی فازی در الکترونیک قدرت

20-الگوریتم بهینه سازی waveletدر الکترونیک قدرت

21-الگوریتم بهینه سازی شبکه ی عصبی در الکترونیک قدرت

22-طراحی و شبیه­سازی یک مدل واقعی ریزشبکه مبتنی بر آرایه های فتوولتاییک

23- شبیه سازی توربین بادی مبتنی بر ژنراتور آسنکرون در محیط جزیره ای

24-بررسی پایداری سیستم قدرت در حضور مزارع بادی

25-بررسی شبیه سازی و طراحی سیستم انتقال HVDC مبتنی بر تریستور

26-طراحی مدل فازوری statcom

27-طراحی مدل فازوری D-statcom

28-طراحی و شبیه سازی SSSC در سیستم قدرت

29-طراحی مدل فازوری و مدل معمولی SVC

30- طراحی مدل فازوری و مدل معمولی TCSC

31- طراحی مدل فازوری و مدل معمولی UPFC

32-طراحی و شبیه سازی سیستم کنترلی به منظور دفع اغتشاشات سیستم

33- شبیه سازی نویز در ادوات الکترونیک قدرت

34-طراحی .و شبیه سازی فلیکر در سیستم قدرت

35-طراحی و شبیه سازی فیلتر اکتیو و راکتیو در سیستم قدرت

 

لیست کامل معرفی و انجام پروژه های مهندسی برق قدرت

لیست کامل معرفی و انجام پروژه های مهندسی برق قدرت