انجام پروژه های دانشجویی و دانشگاهی برق قدرت

در پست های گذشته به معرفی رشته مهندسی برق و همچنین گرایش های این رشته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پرداختیم در این بخش به بررسی دقیق و جزئی پروژه های دانشجویی رشته مهندسی برق گرایش قدرت می پردازیم . جهت سفارش پروژه های دانشجویی و دانشگاهی می توانید از طریق فرم موجود در بخش ثبت پروژه اقدام نمایید .

شاخه ی ماشین :

طراحی و شبیه سازی ماشین های الکتریکی با استفاده از نرم افزارهای Maxwell ، magnet ، comsol ، fem

طراحی و شبیه سازی ترانسفورماتوز با استفاده از نرم افزارهای Maxwell ، magnet ، comsol ، fem

بهینه سازی ماشین های الکتریکی و ترانسفورماتور توسط الگوریتم های زیر

ژنتیک

ازدحام ذرات

فاخته

انفجار بزرگ و فروپاشی بزرگ

جستجوی هارمونی

الگوریتم فرهنگی

شبکه ی عصبی

فازی

شبیه سازی و طراحی راه اندازی موتور القایی

شبیه سازی و طراحی سیستم تلفات موتور القایی

شبیه سازی و طراحی راه اندازی موتور سنکرون

شبیه سازی و طراحی سیستم تلفات موتور سنکرون

کنترل برداری کلیه ماشین های الکتریکی

 

انجام پروژه های دانشجویی برق قدرت و بررسی پروژه ها

انجام پروژه های دانشجویی برق قدرت و بررسی پروژه ها