در دوره تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و یا دکتری در رشته های مختلف دانشجویان بایستی پس از تصویب پروپوزال (طرح پیشنهادی) خود نسبت به انجام پایان نامه و پس از آن نگارش آن اقدام کنند . ضمن توجه به اینکه موضوعات پیشنهادی اغلب موضوعاتی نو هستند دانشجویان در انجام پایان نامه دچار مشکل می شوند و به دلیل نداشتن تجربه ی کافی زمان زیادی را از دست می دهند . سایت ” دانشجویان برتر شریف ” به کارگیری بیش از هزار کارشناس مجرب در رشته های مختلف در انجام پایان نامه به دانشجویان عزیز کمک می کند . مشورت دانشجو با کارشناس خبره و مجرب در زمینه ی کاری خود و انجام برخی از مراحل توسط کارشناسان و در عین حال آموزش مرحله به مرحله ی پایان نامه ، نه تنها سطح علمی دانشجو ارتقا می یابد بلکه زمان زیادی برای دانشجو خریداری می شود که می تواند صرف نگارش بی کم و کاست پایان نامه و یا نوشتن مقالات خارجی در زمان باقیمانده شود .

انجام پایان نامه - مشاوره پروپوزال و پایان نامه

انجام پایان نامه – مشاوره پروپوزال و پایان نامه